AVANTURA PARK

Avantura može da počne! Aktivna i zahtevna atrakcija, samo za najspretnije i najspremnije. 

Nindža ratnik u malom koji će testirati vaše limite i pružiti vam pristojan trening.